Lavatnet/Lavasshytta

GPX: Lavasshytta

Følg skilting mot flyplass fra E6. Rett før flyplassen tar du av mot Jaktskytebane/Naturpark.

Følg skogsbilveg fra parkeringsplass i Tverådalen opp mot Fjellskardet. Rett før den siste kneika deler stia seg mot Fjellskardtjønna. Følg stia som tar av nordover. Stia går videre gjennom Fjellskardet og er delvis vardet. Tverrelva krysses og stia tar seg ned i delvis tett bjørke- og barskog ned mot Lavatnet. Tverrelva krysses igjen før du kommer til Lavasshytta (låst, utleie, VJFF).

Fra Lavasshytta kan du fortsette mot Grønlifjellet , Laksen og Finnknean. Turen til Lavasshytta er ca 10 km.

Grønlivatnet

Grønlivatnet. Foto: Carl Norberg.

Description
From E6, follow signs for the airport. 1 km ahead of the airport, take right (signs for «Jaktskytebane/Naturpark»).

Follow forest road from parking lot. The trail is steep, but easy to follow. Just after you’ve passed the pond Fjellskardtjønna the trail divides. Follow the partly cairned trail north-west through Fjellskardet. On your way down the valley you’ll cross the river Tverelva and follow the trail through the forest down to the lake Lavatnet. The river Tverelva needs to be crossed once more before you reach the cabin.  You can rent the cabin, contact Lars Lorentzen: +47 482 49 036.

You can continue hiking towards Grønlifjellet, Laksen and Finnknean from Lavatnet.