Gamle Stavassveg: Entrance to Lomsdal-Visten

GPX: Gamle Stavassveg

154_5468 gamlestavassveg

Gamle Stavassveg. Foto: Are Halse.

Innfallsport til nasjonalparken med mulighet å gå fra Trofors jernbanestasjon. Fra jernbanestasjonen er det 8,4 km til Stavassgården. Følg Vestersidevegen ca 2 km til Øvergårdselva, rett sør for elva følger du skiltet sti til Stavassgården. Halvveis er det en gapahuk og herfra har du flott utsikt over elvegjelet i Stavasselva. Siste del av stia går gjennom storvokst, gammel granskog.

Description
8,4 km hike, on trail from Trofors railwaystation. From the railwaystation you take right in front of the Coop. Follow the road for aproximatly 2 km. After you’ve passed the river «Øvergårdselva» you’ll continue on signed track «Gamle Stavassveg» to Stavassdalen. Halfway to Stavassdalen there’s a shelter and from here there is a magnificent view over the canyon in the river Stavasselva!