Aursletta-Tøymvasshytta

GPX: Aursletta-Tøymvasshytta

Følg skilting langs veg fra hurtigbåtkaia. Etter noen hundre meter tar du av mot skiltet sti (Lakselvvatnet). Den nylaga stia følger vassdraget oppover, og du går blant annet forbi store jettegryter og den flotte tidevannsstraumen Strauman.  Fra Lakselvvatnet fortsetter du på sti til Laksmarka. Mellom Laksmarka og Tøymvatnet er det ikke synlig sti. Tøymvasshytta står åpen (enkel standard). Totalt er turen omlag 15 km.

Strauman

Strauman. Foto: Carl Norberg.

Follow signs from the quay (public transport). The trail follows the watercourse and the tidal current of Strauman. The trail passes some big potholes, leftovers from the retractionof the glaciers. The trail is easy to follow up to Laksmarka, but between Laksmarka and Tøymvatnet there’s no visibile path. The cabin Tøymvasshytta is open and free of use (simple standard). The hike is 15 km.