Tilrettelegging av innfallsporter

Ivar Rystad er lommekjent i Tverådalen.

Forrige uke ble brukt til en del befaringer. Tverådalen er hovedinnfallsport til Lomsdal-Visten for Vefsn kommune. Vegen inn til parkeringa og selve parkeringa blir rusta opp i løpet av seinsommeren/høsten. Brua over Kvanndalselva ble opprusta i fjor høst av grunneierlaget.

Sammen med Ivar Rystad tok forvalter og prosjektleder turen opp til Fjellskardtjønna. Selv om det har vært tørt i år, er det behov for klopplegging, noe skilting og kanskje blir det en kvilarbenk oppi bakkene?