Norge på tvers – for barskinger! Across Norway – the hard way!

English summary below.

21552017_10210810585684877_3559135563595102972_o

Bjørn-Peder Johansen og Siv Anita Myhre tok i fjor turen som må være den ultimate «Norge-på-tvers» turen. Med oppstart på Stekenjokkvegen i Sverige og avslutning i Langfjorden får du med deg to av Norges minst tilrettelangte nasjonalparker: Børgefjell/Byrkije og Lomsdal-Visten/Njaarke, i tillegg til våtmarksområdene i Simskardmyra naturreservat og gammelskog i Holmvassdalen naturreservat.

Å gå gjennom de to store nasjonalparkene Byrkije og Njaarke, lengst sør i Nordland, gir deg dessuten mulighet til en tur med enorme variasjoner i topografi og natur. Men felles for begge nasjonalparkene er at de er viktige reinbeiteområder og gammel samisk kulturmark.

Skal du legge ut på denne turen må du være godt trent og god til å orientere i tillegg til å at må ha erfaring med lange fjellturer. Men en ting kan vi bare si: Sylan kan bare slenge seg i veggen – dette er Norge på tvers for skikkelige fjellfolk 😀

English summary:

This is the ultimate «Crossing Norway» trip! Starting at Stekenjokk in Sweden, ending in Langfjorden in Brønnøy. You’ll experience two of Norways less facilitated national parks: Børgefjell/Byrkije og Lomsdal-Visten/Njaarke, as well as the nature reserves of Simskardmyran (myres) and Holmvassdalen (old spruce forest).

Crossing Byrkije and Njaarke, in the south of Nordland county, will also give you an opportunity to a hike with large variation in as well topography as nature. Both national parks are important areas for reindeer herding, and old Sami  land.

If you’d like to do this trip it will take good planning, and you’ll have to be well experienced in orienteering, well fit and have experience with long, demanding hikes!

21762440_10210810939493722_7537443889493356504_o

På veg mot Rotnan med Rainesklumpen i front. Rotnan in Børgefjell with the peak Rainesklumpen. Foto: Bjørn-Peder Johansen.

21762400_10210811192620050_7526270943876392483_o

Fiplingdalen. Crossing Fiplingdalen. Foto: Bjørn-Peder Johansen.

21688185_10210811400785254_2695845137876043001_o

Sarvejælla – det er lurt å holde høyden forbi Sarvejællanjaevrie! Best way to go from  Sarvejællanjaevrie to Sealmanjaevrie is to go high! Foto: Bjør-Peder Johansen.

21587176_10210811427345918_2073246139834741210_o

Typisk Lomsdal-Visten! There’s lot of granite in Lomsdal-Visten National Park… Foto: Bjør-Peder Johansen.

21586910_10210811965399369_2200736140781483582_o

På veg mot Langfjorden. Foto: Bjørn-Peder Johansen.