Gamme åpnet i Sørvassdalen/Searvoesvuemie

I 1994 bygde Sijti Jarnge og daværende Vefsn museum ei stor, sørsamisk gamme i Sørvassdalen, Searvoesvuemie,  i Vefsn. Gamma ble bygd i samband med at de restaurerte deler av boplassen til Gunnar Vesterfjell Njaarka som var reindriftssame i området.

Litt glissen i toppen, men tørr inni!

Litt glissen i toppen, men tørr inni!

Gamma står nå åpen for folk på tur i fjellet, den mangler litt never på ene sida og den trenger påfyll av torv, men den er såpass stor at det skal gå greit for et par personer å overnatte tørt i den. Det er ved i gamma. Nå når denne gamma er åpen er det mulig å overnatte i gamme både her og på Krongelvatnet på turen mellom Tverådal i Vefsn og Bønå i Innervisten.

Gamma ligger 250 meter fra vannet på østsiden av Øvervatnet. Omtrent midt på vatnet nord for Finnkotbekken med posisjon 33w, 408773, 7291766.