Lomsdal-Visten: Arbeidsplass

De fleste av oss oppsøker Lomsdal-Visten for rekreasjon: Fiske, gå på tur…

Tina Hætta i reingjerdet i Dempa, Stavassdalen

Tina Hætta i reingjerdet i Dempa, Stavassdal. (Foto: Carl Norberg)

Men for noen er Lomsdal-Visten en arbeidsplass. To reinbeitedistrikt har beiter i området: Jillen-Njaarke som bruker store deler av nasjonalparken og Voengelh-Njaarke som bruker områdene sør i parken.

I nasjonalparken er det viktige kalvingsområder i tillegg til beiteland som brukes under hele året.

Rein i gjerdet i Dempa, Stavassdal (Foto:Carl Norberg)

Rein i gjerdet i Dempa, Stavassdal. (Foto: Carl Norberg)

Forvaltningsplan på høring

Forslaget til forvaltningsplan for Lomsdal-Visten/Njaarke er nå ute på høring. Høringsfrist er 22. februar. Det vil bli holdt åpne møter der du kan komme og mene og få høre mer om forvaltningsplanen på Persplassen i Hommelstø torsdag 14. februar og i Sentrum Næringshage, Trofors tirsdag 19. februar. Begge møtene begynner klokka 18:00. Der vil du få mulighet til å møte nasjonalparkforvalter og representanter for nasjonalparkstyret. Og så blir det kaffeservering, da 😉

Forslaget til forvaltningsplan finner du her.

Ellers ligger naturoppsynets årsrapport her og årsrapport for gjennomføring av fylkesdelplanen her

 

I forbindelse med høringen på forvaltningsplanen vil det bli avholdt to åpne møter:

 

Hommelstø , Persplassen, torsdag 14. februar kl 18.00

Trofors, Sentrum næringshage, tirsdag 19. ferbuar kl 18.00

 

Program:

1  Innledning

–          Generelt om Lomsdal-Visten

–          Forvaltningen med styre, RU