Planleggingstid

November har blitt brukt til planlegging og møter.

Vi har hatt bra møter med både Brønnøy og Brurskanken turlag og fått høre litt om deres planer for aktiviteter i og omkring nasjonalparken.

Styrke opplevelsesbasert reiseliv

Et av målene med fylkesdelplanen er å støtte næringsvirksomhet knytta til Lomsdal-Visten og randsonene. Et første planleggingsmøte for aktører i Brønnøy og Vevelstad ble avholdt i forrige uke sammen med Helgeland Reiseliv. Aktørene ønsker seg mer samarbeid og felles satsinger så det skal det bli gøy å jobbe med framover!

KRH ved Sætra

Ordfører i Vevelstad Ken-Richard Hansen koker kaffe i Innervisten og håper at fler kan ta i bruk naturressursene til å bygge opp næring.