Ny sti!

De to siste ukene har arbeidet med ny sti fra Aursletta kommet godt i gang. På 30-tallet ble det bygd veg/gangbane fra Storstraumen opp mot Lakselvvatnet som knyttes sammen med stia fra Storbørja gjennom Børjedalen. Til Aursletta kommer man seg lett med hurtigbåt fra blant annet Forvik og Tjøtta. Biten fra Storstraumen og ned mot Aursletta har derimot vært en stopper, her er ganske ulendt og nasjonalparkstyret har derfor prioritert å få laga til en trase som knytter disse områdene sammen.

Fonøyde trappebyggere har forsert et av hindrene. Naturoppsyn Carl Norberg, nasjonalparkforvalter Rolf Jøran Forsmo og Odd Bønå.

Et av problemene for både turfolk og dyr har vært restene etter den gamle telefonlinja som ble nedlagt på 70-tallet. Kilometervis av telefontråd har blitt liggende igjen, noe står fremdeles fast på stolpene, men mye har blitt dradd ned og er til hinder ikke bare folk, men også for dyr som setter seg fast. Første uka i oktober hadde vi sånn flaks at fem elever fra friluftslinja på Toppen folkehøgskole kom sammen med lærer Lise Trangsrud og hjalp til med rydding og oppkveiling av trådene. Med seks tråder mellom stolpene i bortimot en km fikk de rydda opp mellom fem og seks km telefontråd i løpet av en dag! Kjempeinnsats!

Lise (lærer) og Andreas fra Toppen tar i et tak for å rydde opp etter Televerket! (Foto: Carl Norberg)

Det gjenstår enda litt arbeid med traseen som vil bli gjort til neste år, men de værste bitene er nå ordna opp i og det går fint å følge stia.

Høyt henger de? I bratte fjellskråninger må både arbeidsfolk og verktøy sikres skal jobben bli gjort!

Forhåpentligvis vil stia føre til at flere tar vegen inn i nasjonalparken. Ole Arnold Bønå fra Bønå villmarkssenter er i alle fall fornøyd med tilrettelegginga!

Stia er fremdeles luftig på enkelte steder, men her kan man trygt gå! (Foto: Carl Norberg)