Nevernesdagen

Søndag 22. juli blir det Lomsdal-Vistenstand på Nevernesdagen. Med kart og kompass, bilder, bøker og quiz, er målet å få spredd mer info om nasjonalparken.

Her finner du et bilde fra Granedagan i juni (Helgeland Arbeiderblad, Stine Skipnes). Forvalter og oppsyn er på ferie, så prosjektleder blir ensom representant og slår gjerne av en prat!

Tilrettelegging av innfallsporter

Ivar Rystad er lommekjent i Tverådalen.

Forrige uke ble brukt til en del befaringer. Tverådalen er hovedinnfallsport til Lomsdal-Visten for Vefsn kommune. Vegen inn til parkeringa og selve parkeringa blir rusta opp i løpet av seinsommeren/høsten. Brua over Kvanndalselva ble opprusta i fjor høst av grunneierlaget.

Sammen med Ivar Rystad tok forvalter og prosjektleder turen opp til Fjellskardtjønna. Selv om det har vært tørt i år, er det behov for klopplegging, noe skilting og kanskje blir det en kvilarbenk oppi bakkene?

Ny sti

Ikke så enkelt å finne enkleste veg fra Aursletta opp forbi Strauman…

Nasjonalparkstyret gjør i år satsninger i alle fire kommunene som ligger i nasjonalparken. I Vevelstad skal stia fra Aursletta forbi Strauman ryddes og tilrettelegges. Oppsyn Carl Norberg har merka traseen (den er fult mulig å gå etter allerede nå, men må påberegnes en del klyving i tillegg til at det er mye buskas). Til høsten vil stia bli rydda, restene av den gamle telefonledningen vil bli fjerna og rekkverk/trapper vil bli satt opp der det er behov. Videre opp mot Lakselvvatnet er det allerede i dag fin sti. Dårlig rekkverk vil bli bytta ut her også.