Rydding av sti Børjeøra-Strompdalen

Stirydding, Seterdalen. Robert Storvik, Torhild Lamo og Rolf Jøran Forsmo. Foto: Carl Norberg

I begynnelsse av juni var det befaring med grunneier Robert Storevik og Magnar Solbakk fra Brønnøy kommune i Storbørja. Nasjonalparkstyret gjør i år tilretteleggingstiltak i alle fire kommunene og i Brønnøy er det området Børjeøra-Strompdalen som er prioritert.

Rolig kveld på Børjeøra. Foto: Magnar Solbakk